نمایشگاه ها

تقدیر «انجمن برگزارکنندگان» از عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از عملکرد مثبت و تحول آفرین شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در 9 ماه سال جاری تقدیر کرد.

علی مرادی، رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، معاونین و مدیران ارشد شرکت سهامی نمایشگاه‌ها گفت: عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در 9 ماه سال 98 ارتقا کمی و کیفی قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد که این امر نتیجه زحمات کلیه مدیران و همکاران نمایشگاهی به خصوص هیئت‌مدیره و مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی و زحمات و تلاش‌های مضاعف برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها و بخش امور نمایشگاهی است.