نمایشگاه ها

فصل جدید آموزش در صنعت نمایشگاهی

کارگاه تخصصی مالیات و ارزش افزوده در صنعت نمایشگاهی به همت تعاونی صنایع نمایشگاهی تهران در سالن ملل در حال برگزاری است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، بر اساس تقویم آموزشی این تعاونی، حدود ۴۰ کارگاه و نشست آموزشی مرتبط با کسب و کارهای نمایشگاهی، با تمرکز بر حوزه غرفه‌سازی، تاپایان سال برگزار خواهد شد.