نمایشگاه ها

جلسه شورای سیاستگذاری صنعت نمایشگاهی برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه صنعت نمایشگاهی در تالار اصفهان محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران برگزار شد.

در این جلسه جم عزتی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و مهدی دیانی عضو هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران پس از ارایه نقطه نظرات نمایندگان سایت های نمایشگاهی سراسر کشور و مجریان این رویداد به سخنرانی پرداختند.

حاضرین در خصوص رشد و پیشرفت این نمایشگاه و برگزاری قوی تر آن نسبت به دوره ی قبل تصمیماتی اتخاذ کردند.

گفتنی است، نمایشگاه صنعت نمایشگاهی ۱۴ اسفند با حضور سایت های نمایشگاهی سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران برپا می شود.