نمایشگاه ها

نشست خبری انجمن نمایشگاه‌های ایران

نشست خبری انجمن نمایشگاه‌های ایران با حضور علی یارمحمدیان رئیس هیات مدیره، موسوی نایب رئیس، کاظم زاده عضو هیات مدیره و سعید عضو هیات مدیره این‌ انجمن در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است.