نمایشگاه ها

دولت برنامه‌ریزی نمایشگاهی را به بخش خصوصی واگذار کند

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها ، رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگاه‌های ایران اظهار کرد: نیاز به این وجود دارد که دولت برنامه‌ریزی‌ها برای صنعت نمایشگاهی را به بخش خصوصی واگذار کند.

علی یارمحمدیان به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگاه‌های ایران درباره برنامه‌ریزی برای صنعت نمایشگاهی گفت: دولت نمی‌تواند برنامه‌ریزی لازم را برای صنعت نمایشگاهی داشته باشد. این قضیه تنها مربوط به این دولت نمی‌شود بلکه به طور کلی همین روال بوده است. تمام صادرات و واردات در اختیار سازمان توسعه تجارت است. بنابراین اصلا فرصتی وجود ندارد که در رابطه با صنعت نمایشگاهی برنامه‌های لازم را انجام گیرد و برای همین می‌گوییم که دولت از ما و پتانسیل‌های موجود کمک بگیرد.

وی ادامه داد: ما حداقل ۳۰ عنصر نمایشگاهی و فکر برتر در کشور داریم و به صورت روزمره نمایشگاه را لمس می‌کنیم. ما به مشکلات و راهکارها آشنا هستیم و باید اجازه داده شود که برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم. در نهایت نیز پیش از اجرایی کردن کارها تاییدیه دولت را خواهیم گرفت بنابراین از این بابت هم مشکلی وجود نخواهد داشت. یکی از مواردی که گفته می‌شود همان واگذاری اختیارات است و این قضیه به همین فرصت نداشتن برای پیگیری امور بازمی‌گردد. بهترین برنامه‌ریز برای صنعت نمایشگاهی همین انجمن نمایشگاه‌های ایران است.

یارمحمدیان اشاره کرد: در هر بخش اقتصادی که وارد می‌شوید با همین مشکلات مواجه هستند و تنها به صنعت نمایشگاهی مربوط نمی‌شود. در صنعت نمایشگاهی اگر دولت نمی‌خواهد توسعه ایجاد شود همین روند را ادامه دهد اما اگر به رشد فکر می‌شود باید همین راهکار گفته شده را انجام داد. ما دلسوز این صنعت هستیم و دولت به ما اختیار بدهد در صورتی که کارها به خوبی پیش نرفت این اختیارات را از ما بگیرد.