نمایشگاه ها

تقدیر پرسنل خدماتی از مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

پرسنل خدماتی و محوطه فضای سبز شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از مدیرعامل این مجموعه تقدیر کردند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، صبح امروز سه شنبه 29 بهمن 98 در مراسمی پرسنل خدماتی و محوطه فضای سبز این شرکت با تقدیم لوحی از مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به منظور تامین امور معیشتی و رفاهی این پرسنل بدون داشتن نگاه تبعیضانه نسبت به آن ها و کارکنان تقدیر به عمل آوردند.

پرسنل خدماتی و محوطه فضای سبز شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در متن لوح ارائه شده، توجه بی سابقه دکتر بهمن حسین زاده به کارگران را موجب ایجاد اعتماد به نفس، شوق و تلاش در انجام وظایف محوله دانسته اند و از وی به دلیل رفتار همراه، کلمات پر مهر، لبخندهای واقعی و دوستانه، راهنمایی های کارشناسانه و تکریم کارگران تقدیر کرده اند.

بهمن حسین زاده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نیز در بخشی از این مراسم ضمن پاسداشت این اقدام کارگران و پرسنل خدماتی این مجموعه، بر نگاه یکسان مدیران و معاونان در بخش های مختلف نسبت به کارگران و کارکنان تاکید کرد.

وی همچنین خانواده کارگران را عضوی  از این مجموعه دانست و تصریح کرد که بخش های مختلف اداری و رفاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران می بایست نسبت به تامین معاش و رفاه خانواده های این عزیزان مسئول باشند.