نمایشگاه ها

با حکم مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران:

«عباس احسانی» با حکم مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به عنوان مدیر نمایشگاه های داخلی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، امروز چهارشنبه 7 اسفند 98 «عباس احسانی» با حکم بهمن حسین زاده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به عنوان مدیر نمایشگاه های داخلی این مجموعه منصوب شد.

احسانی پیش از این مدیر برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران بود و مدیریت نمایشگاه های داخلی را از سال 92 تا 94 در کارنامه خود دارد.

«حمیدرضا آملی» نیز که از خرداد 96 مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بوده امروز با حکم جدیدی از سوی مدیرعامل این شرکت به عنوان مشاور ویژه مدیرعامل در حوزه درآمدها برگزیده شد.