نمایشگاه ها

سخنگوی اکسپو ۲۰۲۰ دبی گفت:

ما شیوع بیماری ویروسی را از نزدیک دنبال می کنیم و امیدواریم که تلاش های جهانی برای مدیریت ویروس موفقیت آمیز باشد.

وی ادامه داد: “ایمنی و رفاه هر کس که از اکسپو ۲۰۲۰ دوبی بازدید می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما با وزارت بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی همکاری می کنیم و دستورالعمل های بهداشتی را دنبال می کنیم.

شایان ذکر است هزاران نفر در حال حاضر در محل ساز ه های اکسپو مشغول به کار هستند.