نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

پای ثابت همه نمایشگاه های سایت تهران

ایستگاه های توزیع نشریه “اقتصاد و نمایشگاه”

ایستگاه‌های توزیع هفته‌نامه اقتصاد و نمایشگاه در 8 سال گذشته یک بخش و به تعبیری یک پای ثابت نمایشگاه‌های برگزار شده در سایت نمایشگاه‌های بین‌الملی تهران بوده است.

تیم توزیع نشریه در همه این سال‌ها وظیفه مهم رساندن به موقع نشریه به دست مخاطبان آن یعنی بازدیدکنندگان و مشارکت‌کنندگان نمایشگاه‌ها را بر عهده داشته است؛ وظیفه‌ای که به خوبی انجام داده است تا آنجا که تعداد صفحاتی که نشریه در اثر اشکال فنی دستگاه چاپ یا عوامل دیگر دیرتر از موقع به نمایشگاه رسیده، از انگشتان یک دست هم فراتر نمی‌رود.

تصاویر انتخاب شده، نمایانگر گوشه‌ای از تلاش و زحمات تیم پرتلاش توزیع نشریه در نمایشگاه‌ها است که کارشان موجب شده تا مخاطبان حرفه‌ای نمایشگاه‌ها همواره هنگام حضور در نمایشگاه‌ها مطمئن باشند که نشریه نمایشگاه را هم دریافت کنند.