نمایشگاه ها

شادباش بهاری و پیمانی برای گذر از توفان

  • بهار زندگی بخش و موسم نو شدن روزگار مانند همیشه فرا رسیده است که جای تبریک و تهنیت و طرح آرزوهای قشنگ برای همه دوستان و آشنایان و مردمانی که فرهنگی شبیه و مشترک را تجربه کرده اند، دارد.
    اگرچه گسترش فاجعه بار کرونا دلزده و غمگین مان کرده است اما مانند همیشه می توانیم دل به تقدیر الهی ببندیم که هیچ وقت دروازه های رحمتش را به رویمان نبسته و ناامید از درگاهش نرانده است.
    در وضعیتی که همه کارشناسان بهداشت جمعی به خانه نشینی به عنوان تنها و درست ترین راهکار قطع ارتباط ویروس با همه اقشار کشورمان توصیه می کنند و جامعه پزشکی وپیراپزشکی و پرستاران کشورمان جان برکف برای کاستن از آلام مردم ومحدود کردن دامنه خسارت ها سرگرم اند، جامعه صنعت و تولید و تجارت کشور نیزدر جبهه ای متفاوت بایستی سرپا بمانند تا نیازهای اولیه و ضروری جامعه که ناچار از مدتی گوشه نشینی و انزوا شده فراهم شود و سلامتی مردم بیشتر به خطر نیفتد.
    در سال جدید امیدوار باشیم که رو به چشم اندازی دلچسب تر و امیدبخش تر داریم. خوشبختانه مردم به ندای مدیریت های بحران جواب مناسبی داده اند و احتمال فرونشست قریب بحران را محتمل تر کرده اند. آرزوی گروه “اقتصاد و نمایشگاه” برای اهالی صنعت و تولید وتجارت و خانواده بزرگ صنعت نمایشگاهی ایران نیزجزاین نیست که با عزمی راسخ در کنار دولت بایستند و در همراهی با شعار اعلام شده برای سال ١٣٩٩ در تحقق برنامه “جهش تولید“، با افزودن برسرعت خطوط تولید، افزایش کیفیت و بهره وری و کاستن از کمبودها در کسب رضایتمندی همه اقشارمردم در این مرحله گذار از بحران سلامت توفیق یابند.