نمایشگاه ها

“داریوش سهرابی” معاون توسعه مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نمایشگاه های بین المللی شد

داریوش سهرابی به عنوان معاون توسعه مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها ، دکتر بهمن حسین زاده، مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا طی حکمی داریوش سهرابی را به عنوان معاون توسعه مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا منصوب کرد.
در کارنامه داریوش سهرابی سوابقی همچون عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن، مدیریت امور بازاریابی و مشتریان بانک صنعت و معدن و مشاور امور بین الملل و مدیر کل پارلمانی شرکت ملی دخانیات به چشم می خورد.