نمایشگاه ها

دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک مراسم افتتاحیه این نمایشگاه نیز با حضور معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

معصومه ابتکار در این مراسم، گفت: برگزاری نمایشگاه های بین المللی ایران فرصت ویژه ای برای حضور بیشتر بانوان در اجتماع را ایجاد می کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، افزود: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران با برگزاری موفق نمایشگاه های متعدد فرصت ویژه ای برای حضور بانوان در اجتماع را فراهم کرده است.
به گفته وی، نمایشگاه های برگزار شده در ایران ویترینی برای جهانیان است که امیدواریم موجب تقویت و حضور بیشتر کشورهای خارجی در نمایشگاه های مختلف ایران شود.