نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های فرودگاه و هواپیما در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های فرودگاه و هواپیما داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه فرودگاه و هواپیما در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی فرودگاه و هواپیما سال 1402

هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران ۱۴۰۲
december-month

until

January 22, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی فرودگاه و هواپیما سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید