نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های فرودگاه و هواپیما در ایران و جهان در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های فرودگاه و هواپیما داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه فرودگاه و هواپیما در سال 1401 شمسی و 2022 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی فرودگاه و هواپیما سال ۱۴۰۱

هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران ۱۴۰۱
december-month
February 1, 2023

until

January 29, 2023
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی فرودگاه و هواپیما سال ۲۰۲۲

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید