نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های گردشگری و صنایع دستی داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی گردشگری و صنایع دستی سال 1402

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری و هتلداری
december-month

until

September 26, 2023
محل برگزاری : اصفهان
نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی،درمانی،بهداشتی و گردشگری سلامت
december-month

until

September 27, 2023
محل برگزاری : فارس
نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس
december-month

until

November 22, 2023
محل برگزاری : فارس
هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ۱۴۰۲
december-month

until

February 12, 2024
محل برگزاری : تهران

تقویم نمایشگاه های خارجی گردشگری و صنایع دستی سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید