نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

تقویم نمایشگاه های آگروفود در ایران و جهان در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های آگروفود داخلی (تهران و استانها) و خارجی، زمان و محل برگزاری نمایشگاه آگروفود در سال 1402 شمسی و 2023 میلادی

تقویم نمایشگاه های داخلی آگروفود سال 1402

هفتمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه صنعتی ، کیترینگ ،رستوران ها
december-month

until

July 31, 2024
محل برگزاری : شهر آفتاب

تقویم نمایشگاه های خارجی آگروفود سال 2023

هیچ نمایشگاهی یافت نشد

انتشار دهید