نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

مدیران جدید انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران انتخاب شدند

تبريك به تمامي عزيزان و مديران شايسته مراكز نمايشگاه هاي ايران كه به عنوان اعضاي جديد انتخاب شدند و قدردان تمامي عزيزاني كه تاكنون عضو هيات مديره بودند.

به ترتيب آراي اعلام شده

– مهندس يارمحمديان، مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان با كسب ١٥ راي به عنوان عضو هيات مديره

– محمد مسعودي مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي چهارمحال و بختياري با كسب ١٥ راي به عنوان عضو هيات مديره

– مهندس سعيد صيفي مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي مشهد با كسب ١٤ راي به عنوان عضو هيات مديره

– مهندس سيد محمود موسوي مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي شيراز با كسب ١١ راي به عنوان عضو هيات مديره

– مهندس ماهوتي مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي تبريز با كسب ١٠ راي به عنوان عضو هيات مديره

– مهندس سعيد مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي كرمان با كسب ١٤ راي به عنوان بازرس هيات مديره

اميداست روح تازه اي در جريان توسعه زيرساخت هاي مراكز نمايشگاهي ايران دميده شود و با اتكا به پشتكار و تجربه و هم افزايي، نتيجه مطلوب حاصل شود.