نمایشگاه ها

فضای ویژه آموزشی در مرکز نمایشگاهی ایران مال

کارگاه آموزشی ۳ روزه نظام آراستگی محیط کار (۵S) با رویکرد بهبود مستمر (KAIZEN APPROACH)، دی ماه۹۸‌ با همکاری یک شرکت بین‌المللی معتبر در سالن مذاکرات تجاری (B۲BHall) مرکز دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، (۵S) اهمیت نظام آراستگی در سازمان‌ها را نشان می‌دهد، که به چه میزان می‌تواند در افزایش بهره‌وری سازمان موثر باشد. این نظام نخستین بار توسط کشور ژاپن به اجرا درآمد و نام آن برگرفته از پنج کلمه ژاپنی است، که با حرف S شروع شده و شامل موارد ذیل است.

(Seiri)ساماندهی؛

(Seiton)نظم و ترتیب؛

(Seiso)پاکیزه‌سازی؛

( Sekitsu) استانداردسازی؛

(Shitsuke) انضباط.