نمایشگاه ها

تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

بیانیه ماموریت تامین سرمایه تمدن

 • ما در تامین سرمایه روزآمد فراملی تمدن برآنیم تا با مشارکت کارکنان پرتلاش، متخصص و خلاق و شراکت راهبردی با شرکت­های پیشرو و معتبر داخلی و خارجی در بازار سرمایه، نقش مؤثری در راستای رشد تولید ملی، توسعه صادرات، تقویت بخش خصوصی و توسعه شهری از طریق هدایت جریان سرمایه در بازار داخلی و بین­‌المللی، ایفاد نماییم و می کوشیم با ایجاد نظام راهبری موثر، دسترسی به اطلاعات روزآمد، جاری سازی ایده‌­های نوآورانه و خلاق و توسعه فعالیت­‌ها در عرصه ملی و بین‌­المللی، به این هدف عالی دست یابیم .
 • ما در تلاشیم تا با توسعه ظرفیت تخصصی خود در راستای پشتیبانی از اهداف و سیاست‌های مشتریان و ارتقاء پایدار کسب و کار آنها به ارائه «راه حل­‌های جامع نوین مشاوره ای و اجرایی » در امور تامین مالی، مشاوره مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و فناوری اطلاعات مالی با سرآمدی عملیاتی در ارائه خدمات به هنگام، متمایز، نوآورانه، مطمئن، کارآ و با کیفیت بالا و قیمت رقابتی، شریک استراتژیک و مشاور معتمد مشتریان خود باشیم.
 • تلاش می کنیم ضمن جهت­‌گیری برای توسعه بازار، محصولات و خدمات خود در آینده، به عنوان بازوی سهامداران خود با هدف گذاری سود منطقی با آهنگی رشد یابنده، نقش آفرینی نماییم .
 • ما به مسئولیت اجتماعی و استانداردهای جهانی و ملی حوزه خدمات مالی و تأمین سرمایه پایبندیم .


بیانیه چشم انداز تأمین سرمایه تمدن

 • حفظ و ارتقاء جایگاه برتر در صنعت تأمین سرمایه کشور و تبدیل شدن به برند ملی در ارائه محصولات و خدمات در سطح استانداردهای بین‌­المللی
 • ابداع و ارائه الگوهای فناورانه بین المللی و ایفای نقش متمایز در زنجیره عملیاتی بازار سرمایه کشور


اهداف کلان استراتژیک شرکت تأمین سرمایه تمدن ( افق دوساله)

 • تبدیل شدن به برند ملی با استاندارد بین المللی
 • بهینه سازی هدایت هدفمند جریان تبدیل پس اندازهای خرد و کلان به سرمایه‌گذاری در صنایع برخوردار از مزیت نسبی و رقابتی و کسب و کارهای مولد اقتصادی
 • ایجاد ظرفیت تخصصی و قابلیت های محوری توسعه استانداردهای صنعت، توانمندی رقابت، مدیریت توسعه و نوآوری، مدیریت عملیاتی، مدیریت ریسک و فعالیت‌های بین المللی
 • شراکت راهبردی با حداقل هشت نهاد فعال داخلی و چهار نهاد فعال خارجی در زنجیره تامین صنعت تأمین سرمایه
 • شراکت راهبردی با مشتریان استراتژیک (حداقل ده مشتری)

غرفه تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
تامین سرمایه تمدن در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه