نمایشگاه ها

پاویون چین نماد امید و آینده درخشان است

از ویژگی های این پاویون، نوآوری چینی در بهترین حالت، نمایش نور خیره کننده در پارک و تجربه G۵ و هوش مصنوعی و سفر هوشمند می باشد و همچنین نماد امید و آینده درخشان است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه‌ها، شرکت گروه طراحی مهندسی ساخت با مسئولیت محدود، تم این پاویون را ایجاد جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت، ابتکار و فرصت نامیده است. که در حقیقت ترکیب عناصر سنتی چینی با مفاهیم معماری مدرن است.
پاویون چین یکی از بزرگترین پاویون ها در اکسپو 2020 دبی با مساحت 4636 مترمربع است. این پاویون نماد امید و آینده درخشان است و با اصل ترکیب فرهنگ چینی، غربی و فرهنگ چینی به عنوان هسته طراحی شده است. به روشنی فرهنگ عمیق چین و تاریخ دیرپای خود را با ترکیب کردن عناصر چینی با فن آوری های مدرن به نمایش می گذارد.

شرکت گروه طراحی مهندسی ساخت با مسئولیت محدود، تم این پاویون را ایجاد جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت، ابتکار و فرصت نامیده است. که در حقیقت ترکیب عناصر سنتی چینی با مفاهیم معماری مدرن است.
پاویون چین یکی از بزرگترین پاویون ها در اکسپو 2020 دبی با مساحت 4636 مترمربع است. این پاویون نماد امید و آینده درخشان است و با اصل ترکیب فرهنگ چینی، غربی و فرهنگ چینی به عنوان هسته طراحی شده است. به روشنی فرهنگ عمیق چین و تاریخ دیرپای خود را با ترکیب کردن عناصر چینی با فن آوری های مدرن به نمایش می گذارد.