نمایشگاه ها

گروه شرکت های کاریزما

گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به عنوان یک شرکت هلدینگ مالی در تابستان 1397 تأسیس شده و با شماره 11600 در مورخ 1397/6/6 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و همچنین مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.

کاریزما در ابتدا با سرمایه 200 میلیارد ریال به ثبت رسید اما سهامداران شرکت بعدتر در اسفند ماه 1397 سرمایه خود را به مبلغ 500 میلیارد ریال افزایش دادند. کل مبلغ سرمایه نیز تادیه شده است.

این مجموعه دارای سه شرکت زیر مجموعه با نام‌های سبدگردان کاریزما، مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما و سرمایه گذاری کاریزماست.

شرکت سبدگردان کاریزما اولین شرکت سبدگردان کشور است که در سال 1390 تأسیس شده و به عنوان یکی از مجموعه‌های خوش‌نام بازار سرمایه کشور مشغول به کار است.

شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما موافقت اصولی تأسیس خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده و در حال طی مراحل اداری برای ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با هدف تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی توسط جمعی از برترین فعالین اقتصادی بازار سرمایه کشور پایه‌گذاری شده است.

گروه کاریزما قصد دارد تا با توسعه ابزارهای موجود و ایجاد ابزارهای جدید خدمات با کیفیت بالایی را به مشتریان خود عرضه کند.

گروه کاریزما هم اکنون در سه حوزه تأمین مالی، مدیریت دارایی و خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری فعالیت مینماید.

تأمین مالی از طریق انتشار، تعهد پذیره‌ نویسی و بازارگردانی انواع ابزارهای بدهی شامل اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک و نیز انتشار، تعهد پذیره‌ نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار سرمایه ای شامل انتشار سهام و افزایش سرمایه از جمله فعالیت‌های اصلی شرکت به حساب می آیند.

همچنین عمده فعالیت اصلی دیگر کاریزما طبق اساسنامه انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر خود است:

1- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

4- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت

5- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

6- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فعالیت مذکور در بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

7- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

8- حمل و نقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات