نمایشگاه ها

شرکت کیان ترانسفو صادرکنندة موفق انواع ترانسفورماتورها در خاورمیانه

محمدباقر سوزنچی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صنایع کیان ترانسفو خراسان:شرکت کیان ترانسفو صادرکنندة موفق انواع ترانسفورماتورها در خاورمیانه

شرکت کیان ترانسفو، صادرکننده ای موفق در زمینه انواع ترانسفورماتورها در منطقه خاورمیانه محسوب می شود. شرکت توسکات نیز تنها شرکت در خاورمیانه است که با فناوری بومی، در حال تولید سوئیچ 145 کیلوولت است و به‌تازگی وارد رقابت با شرکت‌های بزرگ دنیا شده است. در داخل کشور نیز با رویکردی که وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که مبتنی بر استفاده از محصولات دانش‌بنیان است، توانسته‌ایم به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم.

محمدباقر سوزنچی، مدیرعامل شرکت صنایع توسکات خراسان و رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع کیان ترانسفو خراسان، در گفت‌وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه، گفت: کار ما تولید ترانس‌های قدرت و ترانس‌های توزیع است و همچنین ما، تنها تولیدکنندة سوئیچ‌های 145 کیلو ولت در ایران هستیم.

وی افزود: شرکت کیان ترانسفو، یک صادرکنندة موفق انواع ترانسفورماتورها در خاورمیانه است. شرکت توسکات نیز تنها شرکت در خاورمیانه است که با فناوری بومی، در حال تولید سوئیچ 145 کیلو ولت است و به‌تازگی وارد رقابت با شرکت‌های بزرگ دنیا شده‌ایم. در داخل کشور نیز با رویکردی که وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که مبتنی بر استفاده از محصولات دانش‌بنیان است، توانسته‌ایم به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم.

سوزنچی با اشاره به افراد شاغل در بخش‌های مختلف مجموعه، اظهار کرد: بیش از سیصد نفر به‌‌طور مستقیم مشغول به فعالیت در شرکت‌های ما هستند.

وی با اشاره به نمایشگاه صنعت برق، افزود: با توجه به اینکه مخاطبین شرکت ما، جزء مخاطبین خاص هستند و مخاطب عام نداریم، شرایط برگزاری نمایشگاه تاکنون مثبت بوده است و توانستیم با افراد و شرکت های مدنظر، دیدار و مذاکره داشته باشیم و برای آینده نیز برنامه‌ریزی کنیم.

وی اضافه کرد: ما امسال از محصول جدیدی رونمایی نکردیم؛ ولی انواع ترانس‌های تولید شده توسط مجموعه را با خود به نمایشگاه آورده‌ایم.

مدیرعامل شرکت صنایع توسکات، در انتها گفت: تعامل نهادهای دولتی با صنعت برق، بسیار خوب شده است؛ اما زیرساخت‌های آزمایشگاهی هنوز ضعیف است و اغلب همکاران در این بخش دچار مشکل هستند. امیدواریم در این نمایشگاه، در خصوص این موضوع نیز راه‌حلی ارائه شود.