نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

دو الزام جدید برگزار کنندکان برای برگزاری نمایشگاه ها عدم حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه ها بررسی می شود

برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی داخلی موظف شدند دو موضوع از سری الزامات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی را رعایت کنند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، حمید رضا آملی، مدیر امور نمایشگاه های داخلی شرکت سهامی  نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا در اطلاعیه ای خواستار رعایت دو الزام از سوی مجریان نمایشگاهی برای برگزاری نمایشگاه ها در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شد.

دو الزام به شرح زیر است:

ساخت تیزر (حداکثر 3 دقیقه) نمایشگاهی توسط مجری نمایشگاه و انتشار آن در فضاهای مرتبط و مجازی

آسیب شناسی و عارضه یابی عدم حضور شرکت های خارجی و ارایه گزارش کارشناسی آن