نمایشگاه ها

نمایشگاه بین‌ المللی خودروهای سواری فرانکفورت آلمان 2019

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/06/21 (09/12/2019)

تاریخ پایان:يكشنبه 98/06/31 (09/22/2019)

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:iaa.de

تلفن:021-88062338

فکس:021-88062339

برگزار کننده شرکت دروازه تجارت فراسو

021-88062338

info@iran-messefrankfurt.com