نمایشگاه ها

در بازدید از چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر صورت گرفت

استقبال پرشور روستاییان و عشایر استان های کشور از دکتر رضا رحمانی و‌زیر صنعت ، معد‌ن و تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران

دکتر رضا رحمانی
در بازدید چند ساعته و گفتگو با شرکت کنندگان و تولید کنندگان بر گسترش و حمایت جدی از شهرک ها و نواحی صنعتی روستایی و رفع موانع تولیدات، محصولات و صنایع دستی روستایی تاکید کرد.
‌وزیر صنعت،معدن و تجارت
در بازدید از غرفه استارت اپ های فعال در حوزه کسب و کار روستایی گفت: باید تلاش شود تا ظرفیت های گردشگری و محصولات روستایی با استفاده از اپلیکیشن ها و استارپ های فعال در حوزه روستایی و عشایر برای رونق و شکو فایی اقتصادی و توسعه جوامع
روستایی باشد.
@news_fair