نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی مدیکا Medica دوسلدورف آلمان 2019

تاریخ شروع:دوشنبه 98/08/27 (11/18/2019)

تاریخ پایان:پنجشنبه 98/08/30 (11/21/2019)

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:calendar.iranfair.com

تلفن:021-21912905

فکس:021-22662684