نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چرم و کفش Mosshoes مسکو روسیه 2019

تاریخ شروع:سه شنبه 98/06/19 (09/10/2019)

تاریخ پایان:جمعه 98/06/22 (09/13/2019)

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:calendar.iranfair.com

تلفن:021-21912938

فکس:021-22662684