نمایشگاه ها

پیام حسین زاد در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 1398 تهران | نمایشگاه بین المللی تهران

تلاش برای همداستانی تولید و مصرف در 90 رویداد نمایشگاهی

بهمن حسین‌زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بر نقش پیونددهی نمایشگاه بین‌المللی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، بهمن حسین‌زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت: این شرکت با برگزاری ۹۰ رویداد نمایشگاهی در طول سال نقش حلقه مفقوده میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را ایفا می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت حمایت قاطع از تولیدات داخلی، افزود: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران تمام امکانات و تجهیزات خود را برای برپایی نمایشگاه‌های پررونق از تولیدات داخلی کشور به کار می‌گیرد.

وی یادآور شد: این اقدام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به منظور قرار گرفتن تولیدکنندگان صنعتی در کنار یکدیگر و هم‌افزایی در جهت رشد تولید داخلی انجام می‌شود.

حسین‌زاده با تصریح این مطلب که تمام نمایشگاه‌های کشور در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: در کنار ایجاد رونق بازار داخلی برای تولیدکنندگان ایرانی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، ویترینی نیز از کالاهای ایرانی برای صادرات از سوی این شرکت در هر رویداد نمایشگاهی تهیه می‌شود.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در بخش پایانی اظهارات خود بر نگرش ویژه به متخصصین داخلی در تمام حوزه‌ها تاکید کرد و افزود: همچنین در برگزاری هر نمایشگاه از استارتاپ‌های آن حوزه حمایت قاطعی صورت می‌گیرد.