نمایشگاه ها

برگزاری دوره آموزشی قراردادهای آسانسور و مسئولیت‌های ناشی از آن

دوره آموزشی قراردادهای آسانسور و مسئولیت های ناشی از آن به همت مرکز آموزش اتاق تعاون با همکاری مرکز آموزش بازرگانی در هشتمین نمایشگاه صنعت آسانسور برگزار می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، دوره آموزشی قراردادهای آسانسور و مسئولیت های ناشی از آن ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ توسط امیرهوشنگ فتحی زاده، استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و مشاور حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سالن ۳۵ نمایشگاه بین المللی تهران، برگزار می شود.گفتنی است، تعهدات طرفین قرارداد، ماهیت قراردادهای فنی، الزامات عمومی قرارداد، جبران خسارات در قراردادها، طرق حل اختلاف و قانون حاکم در قراردادها و الزامات اختصاصی قراردادهای خدماتی و فنی محورهای اصلی این دوره آموزشی محسوب می شود.