نمایشگاه ها

با برگزاري انتخابات مجمع عمومی شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه های بین المللی ایران ، اعضای جدید هیأت مدیره شركت تعاوني انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار “اخبار نمايشگاه ها” در اين انتخابات كه امروز شنبه يكم تيرماه ٩٨ برگزار شد، مهرداد پناهي، سعيد غريب زاده و غلامرضا دارابي به ترتيب با كسب بيشترين آراء به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره و قنبر سراباداني به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.
همچنين هوشمند جوزاني و مرتضي بيدي به عنوان بازرس شرکت تعاونی انتخاب شدند.
بر اساس اين گزارش ، تعداد آراي نامزدهاي شركت كننده در اين انتخابات به اين شرح است:
۱_ مهرداد پناهی۸۷ رای(عضو هيأت مديره)
۲_ سعید غریب زاده ۸۲ رای(عضو هيأت مديره)
۳_ غلامرضا دارابی۷۹ رای(عضو هيأت مديره)
۴_ قنبر سرابادانی ٤١ رأي (عضو علی البدل)
۵_ علی اصغر نصرالله زاده
٣٧ رای
۶_ سعادت مرادی
۳۵ رای
۷_ آریا مجیدی
۳۴ رای

۸_ مجتبی حسینی پناهنده
۳۲ رای
۹- سید حبیب نقوی حسینی
۳۰ رای

۱۰_ اکبر صادقی نسب
۲۱ رای

۱۱_ صادق روستایی
۱۹ رای

۱۲_ میترا موسوی
۱۳رای

۱۳_ سجاد سیبی
۱۲ رای

۱۴_ مصطفی مستمری
۱۱رای

همچنین هوشمند جوزانی با ۱۰۳ رأی ( بازرس اصلی) و مرتضی بیدی با ۱۰۰ رأی ( بازرس علی البدل ) شرکت تعاونی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران شدند.