نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

نمایشگاهی به وسعت محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

لادن ملکی مهم ترین دستاورد شرکت پالارسامانه در سال ۱۴۰۲ را برگزاری سی امین دوره نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود در فضایی برابر با کل متراژ مفید محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج ا ایران اعلام کرد.

مصاحبه کامل لادن ملکی که معرف سوابق و عملکرد شرکت پالار سامانه و دیدگاههای کارشناسی او در باره وضعیت حال و آینده صنعت نمایشگاهی ایران است را می توانید به همراه مصاحبه سایر فعالان صنعت نمایشگاهی و‌ نیز مصاحبه مدیران برندهای شاخص رویدادهای نمایشگاهی سال جاری در کتاب سال صنعت نمایشگاهی۱۴۰۲ مطالعه کنید.