نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

استانداردسازی نمایشگاه ها، مهمترین برنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است

دکتر سيد احمدرضا علائي طباطبائي رئيس هيأت مديره و مديرعامل شرکت سهامي  نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با کتاب سال صنعت نمايشگاهي: استانداردسازی نمایشگاه ها، مهمترین برنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است

دکتر سيد احمدرضا علائي طباطبائي در همين دوره يک ساله تصدي مديريت عاملي و همزمان رياست هيأت مديره شرکت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايرانکه از ابتداي فرردين ماه 1402 آغاز شده، به پشتوانه تجارب و دانش مديريتي خود توانسته است در درجه اول ثبات و آرامش مورد نياز فعالان صنعت نمايشگاهي را در اين حوزه فراهم کند و در بستر همين ثبات، برنامه ريزي لازم براي بهره برداري حداکثري فعالان صنعت نمايشگاهي از رويدادها را به ويژه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران امکان پذير سازد؛ تا آنجا که سال 1402 را مي توان نقطه عطفي در تاريخ صنعت نمايشگاهي کشور دانست زيرا که در اين سال همه نمايشگاه هاي تخصصي و بين المللي برگزار شده در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران به گواهي آمار و واقعيت هاي عيني، از  جنبه هاي مختلف تعداد مشارکت کننده و مساحت برگزاري، رکوردهاي دوران اوج برگزاري آن در مقطع قبل از شيوع بيماري کرونا و همزمان وقوع تحريمها را مجدداً ثبت کردند و در مواردي از آن هم فراتر رفتند.

سيد احمدرضا علائي طباطبائي که داراي مدرک دکتراي مديريت تکنولوژي و فارغ التحصيل کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع با گرايش مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي وکارشناسي رشته مهندسي صنايع (گرايش توليد صنعتي) است، پيش از اين سمت هاي مديريتي قابل توجهي همچون معاون ارتقاءکسب وکارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت ايران، مديرکل دفتر تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و رياست مرکز فن بازار ملي ايران را بر عهده داشته است.

از دکتر علائي دعوت کرديم تا درگفت وگويي با کتاب سال صنعت نمايشگاهي ايران، ضمن تشريح دستاوردهاي يک ساله خود و همکارانش در شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ج.ا.ايران، ديدگاهها و برنامه هايش را با در نظر گرفتن چالش ها و اولويت هاي صنعت نمايشگاهي کشور با ما و مخاطبان گروه رسانه هاي نمايشگاهي در ميان بگذارد. شما را به مطالعه اين مصاحبه دعوت مي کنيم:

   شرکت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران تحت مديريت جنابعالي در برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و خارجي چه سياست ها و اهدافي را دنبال مي کند؟

در سياستهاي کلي برگزاري نمايشگاهها، به دنبال آن هستيم که بين همه ذي نفعان، برگزارکنندگان،مشارکت کنندگان، توليدکننده و صادرکننده و سايت هاي نمايشگاهي در تهران و شهرستان ها، وفاق، همدلي و همکاري ايجاد کنيم و بستري را فراهم نماييم که در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، يعني رشد توليد و مهار تورم اقداماتي مؤثر انجام شود.

از رشد توليد زماني مي توان حمايت کردکه بتوانيم عرضه در مقابل تقاضا را مديريت نمائيم و نمايشگاه خط مقدم اين اتصال است. لذا از اين رو به عنوان پيشران و موتور محرک توليد، نمايشگاه هاي تخصصي دستاوردها و توانايي هاي توليدکننده ايراني به داخل و خارج کشور معرفي مي شود و شرکت هاي داخلي و خارجي براي رفع نياز خرد به آنها مراجعه مي نمايند.

يکي ديگر از سياست هاي نمايشگاه بين المللي ج.ا.ايران آن است که تقويم مناسب نمايشگاهي براي همه سايت هاي داخل کشور در تهران و شهرستانها داشته باشيم و همه به آن وفادار باشند و به آن اعتبار بدهند.

بايک تقويم کلي، با يک چشم انداز، با يک ديد باز و يک ادبيات مشترک براي تعالي اقتصادکشور دور هم جمع شويم در آن صورت مي توانيم نمايشگاه هاي مناسب و اثرگذار با کارکرد اقتصادي ملموس برگزارکنيم. برگزاري نمايشگاه ها از طريق ايجاد يک تقويم استاندارد و مشخص اولين لازمه اقتدار صنعت نمايشگاهي است.

پيشنهاد ما اين است که اين ادبيات مشترک و هم زباني را پر رنگ کنيم و براي نفع جمعي، اقتصاد کشور و توليدکننده، تصميم بگيريم. بايد نفع جمعي و منافع ملي را تشخيص دهيم و رعايت کنيم.

   در راستاي تقويت صنعت نمايشگاهي چه اقداماتي براي سال1403 در دستورکار داريد؟

ما با همکاري سازمان توسعه تجارت، شاخص هايي را مشخص کرده ايم و 15 نمايشگاه را از نمايشگاه بين المللي تهران خارج کرده ايم و به ساير نمايشگاه ها منتقل کرده ايم. ضرورت اين امر، بهره گيري از ظرفيت تمامي سايت هاي نمايشگاهي در تهران است و ما در اين خصوص گام هاي عملي برداشته ايم.

از آنجا که تقويم نمايشگاهي در سايت نمايشگاه بين المللي تهران فشرده است و ظرفيت سالن ها ثابت است لذا برخي نمايشگاه ها را از سايت نمايشگاه هاي بين المللي خارج کرده ايم. براي سال 1402 حدود 85 عنوان نمايشگاهي داشته ايم اما در سال1403 اين تعدادکاهش خواهد يافت و لذا ساير مجموعه ها مي توانند از اين اتفاق خوب استفاده کنند.

   به عبارت ديگر، شما معتقديدکه تعداد نمايشگاه ها و ابعادآنها مي تواند بزرگتر شود و در ساير سايت هاي نمايشگاهي در تهران و شهرستان ها برگزار شوند؟

دقيقاً همين طور است اما دو نکته را بايد در نظرگرفت. نکته اول اين است که بايد تعامل بين سايت هاي نمايشگاهي در تهران وکشور براي اعلام يک تقويت نمايشگاهي معتبر و مورد قبول همه سايت هاي نمايشگاهي افزايش يابد و مشخص شودکه کدام نمايشگاه با چه عنواني بايد درکدام سايت نمايشگاهي برگزار شود.

نکته دوم اين است که به دليل رشد شرکت هاي حاضر در نمايشگاه ها، به خصوص افزايش تعداد شرکت هاي دانش بنيان و نوپا، لازم است که نمايشگاه ها در مقياس بزرگتر برگزار شوند.

بايد با احترام متقابل، تعامل و همکاري بين سايت هاي نمايشگاهي داخل تهران و شهرستان ها، تقويم مناسب نمايشگاهي را شکل دهيم و به رشد صنعت نمايشگاهي و رشد توليد و صادرات کمک کنيم. بايد همکاري نمايشگاه هاي تهران وکشور بيشتر شود و با هماهنگي نسبت به برگزاري نمايشگاه ها اقدام نمايند.

نکته بعدي اين است که بقيه مجموعه هاي نمايشگاهي نيز استانداردهاي خود را ارتقاء دهند. در حوزه زيرساخت، و دعوت از مشارکت کنندگان خارجي، استانداردهاي خود را ارتقاء دهند.

زيرا اگر به اين استانداردها توجه نکنيم باعث لطمه به اعتبار نمايشگاه ها ميشود. برخي شرکت ها شايد تشخيص ندهندکه کدام نمايشگاه استاندارد بوده يا نبوده و تنها عنوان نمايشگاه کافيست که آن را بي اعتبار بداند و از حضور در نمايشگاه زده شود و تمايل به مشارکت نداشته باشد. مواردي که متأسفانه در سال 1402 هر چند اندک شاهد آن بوده ايم.

در حالي که بهترين راه حضور در بازار صادراتي و داخلي، حضور در نمايشگاه هاي تخصصي و معرفي توانمندي ها و ارتباط با ساير رقبا و همکاران است.

   در مسيرکمک به توسعه صادرات چه اقداماتي انجام شده و چه برنامه هايي در دست اقدام است؟

يکي از اهداف اصلي برگزاري هر نمايشگاه، کمک به توسعه صادرات است. توسعه صادرات از دو طريق امکان پذير است يکي از طريق مشارکت و حضور شرکت هاي خارجي است که توليد کننده ايراني مي تواند زنجيره ارزش توليد داخلي را با همکاري شرکت هاي خارجي کامل کند و با استاندارد سازي محصول و بسته بندي، اقدام به صادرات نمايد.

دوم آنکه شرکت هاي متناظر و مشابه خود را بشناسند و به اقدامات و استانداردهاي خارجي توجه کنند و سليقه مصرف کننده خارجي را شناسايي کنند تا با تکميل زنجيره ارزش، امکان صادرات محصولات شرکت ايراني نيز فراهم شود.

وقتي در سالن هاي نمايشگاه، پاويون هاي خارجي حضور دارد و از ماشين آلات تا بسته بندي را ارائه کرده اند، دو طرف ايراني و خارجي از يکديگر بهره ميبرند و همکاري هاي داخلي و خارجي بيشتر مي شود و زنجيره ارزش خود را تکميل مي کنند و اين موضوع به رشد صادرات هر دو طرف کمک مي کند.

   شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي چه کمک هايي به توليدکنندگان و صادرکنندگان در جهت تسهيل حضور نمايشگاهي و توسعه بازاريابي و فروش آنها مي کند؟

ما در بين صادرکنندگان، صادرکننده ملي و ممتاز ملي داريم که هر سال از سوي رئيس جمهور محترم از آنها تجليل مي شود. ما به آن صادرکنندگان ملي و ممتاز ملي، تخفيف ويژه مي دهيم و هرسال در يک نمايشگاه، مي توانند از تخفيف 50 درصد تعرفه زمين نمايشگاه استفاده کنند.

ما تلاش کرده ايم که با تقويت استانداردهاي برگزاري نمايشگاه ها به توليدکننده و صادرکننده کمک کنيم. وقتي مجريان داراي صلاحيت انتخاب مي شوند، اين مجريان، از همه تشکل هاي مؤثر، بزرگان صنعت، و مسئولان دعوت مي کنند که در نمايشگاه حاضر شوند. در نتيجه توليدکننده احساس مي کندکه با حضور در اين نمايشگاه، با بسياري از تشکل ها، مسئولان، انجمن ها و بزرگان صنعت ديدار مي کند و در جريان مهم ترين مسائل و تحولات و دستاوردهاي توليدي و صنعتي قرار مي گيرد.

تعدادي از مديران دفاتر تخصصي وزارتخانه ها، اتاق ها، نمايندگان مجلس، مديران و مسئولان صنعتي و اقتصادي، در نمايشگاه حاضر مي شوند. تبليغات مؤثر در نمايشگاه، بازديدهاي خوب، حضور شرکت هاي بزرگ داخلي و خارجي، حضور هيأت هاي تجاري و…همگي به نفع توليدکننده و صادرکننده است.

اگر اين استانداردها و ملاحظات و مناسبات به خوبي اجرايي شود، و برآن نظارت شود، قطعاً به نفع توليدکننده و مشارکت کننده در نمايشگاه هاي بين المللي است. اگر مشارکت کننده بتواند با شريک خارجي و داخلي ارتباط مؤثر داشته باشد به منافع او نيزکمک خواهد شد.

   در آستانه سال جديد چه پيامي براي اعضاي خانواده صنعت نمايشگاهي کشور داريد؟

اميدوارم سالي آرام و خوب از نظر شرايط اقتصادي باشد و سالي بي بديل از نظر توسعه صادرات باشد و شاهد افزايش کيفيت وکميت نمايشگاه ها در سال 1403 باشيم. همچنين با هم افزايي سازمان توسعه تجارت و سازمان هاي مختلف اجرايي و برگزارکنندگان نمايشگاه ها بتوانيم به توسعه صادرات کمک کنيم. با توجه به مجوزهاي برگزاري نمايشگاه هاکه زودتر صادر شده، مي توان انتظار داشت که در برگزاري نمايشگاه ها، رشد مشارکت در نمايشگاه، دعوت از هيأت هاي تجاري، حضور شرکت هاي خارجي و… افزايش يابد و اين موضوع در مجموع به رشد توليد کشور، توسعه صادرات و تقويت فعالان اقتصادي و صنعت نمايشگاهي کمک خواهدکرد.