نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

سیدرضا قندیلی عضو هیأت مدیره انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران: برگزاری همایش مدیران روابط عمومی نمایشگاه‌ها، گامی به سوی توسعه صنعت نمایشگاهی است