نمایشگاه ها

نمایشگاه فارس

بازدید مهندس یارمحمدیان رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران از محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

مهندس یارمحمدیان رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با حضور در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس بعد از جلسه هم اندیشی با مهندس موسوی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس، از بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته و چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و تجهیزات قهوه و همچنین سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و صنایع وابسته خرما بازدید کردند.