نمایشگاه ها

Search
Close this search box.

گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنایع غذایی، تجهیزات قهوه و و صنایع وابسته خرما در استان فارس

یست و سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته، چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع و تجهیزات قهوه و سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و صنایع وابسته خرما در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس در حال برگزاری است و امروز به کار خود پایان می دهد.