نمایشگاه ها

عبدالکریم جلالی

عبدالکریم جلالی: صنعت تاسیسات یکی از صنایع بنیادین کشور به شمار می رود که در مسیر رشد و پویایی است – اخبار نمایشگاه ها

رئیس ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اظهار داشت: صنعت تاسیسات مجموعه های گوناگونی از صنایع را به هم پیوند می زند.

مدیر عامل شرکت نمانگر در حاشیه بازدید از غرفه های نمایشگاه تاسیسات گفت: اهمیت توجه به نیازهای در حال رشد کشور در دوران پساکرونا ، به ویژه در جهت افزایش بهره وری، حفظ محیط زیست ، بهره برداری از انرژی های سبز و پاکیزه را دوچندان کرده است و بدین منظور صنعت تاسیسات از صنایع گسترده ای است که مجموعه های گوناگونی از صنایع را به هم پیوند می زند.
وی در ادامه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات را فرصتی برای ایجاد فرصت های جدید و بستری تخصصی برای تولیدکنندگان شرکت های نوپا، دانش بنیان ها و استارت آپ ها دانست .