نمایشگاه ها

هومن رازدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در افق ۱۴۱۰ یک شتاب دهنده مهم منطقه ای می شود

در افق ۱۴۱۰ شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران مرکزیت یک اکوسیستم پویا و زنده در عرصه تجارت بین المللی را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، مراسم روز جهانی نمایشگاه ها، روز ۲۱ خرداد ماه با حضور اعضای خانواده صنعت نمایشگاهی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

 هومن رازدار در ابتدای این مراسم ضمن خوشامد گویی به مقامات و مهمانان گفت: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به منظور برنامه ریزی منسجم و نظارت و برگزاری هماهنگ نمایشگاه های صادراتی در سطح کشور و خارج از کشور از طریق فراهم آوردن زیرساخت نمایشگاهی و نیز تسهیلگری ارتباطات تجاری میان کسب و کارها در سطوح ملی و بین المللی پایه گذاری شده است.

وی افزود: نمایشگاه های بین المللی، ماموریت جدید خود را ایجاد یک اکوسیستم از کسب و کارها پیرامون سکو یا پلتفرم مرکزی شتابدهی توسعه روابط تجاری در سطح بین‌المللی قرار داده است.

رازدار تصریح کرد: در افق ۱۴۱۰ شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران مرکزیت یک اکوسیستم پویا و زنده در عرصه تجارت بین المللی را بر عهده خواهد داشت. اکو سیستمی که در آن کلیه رویدادهای تجاری گفتگوها و هر آنچه که به عنوان تعاملات اقتصادی میان کسب و کارهای ایرانی با طرف‌های خارجی صورت پذیرد با رویکردی درون‌زا و بومی طرح ریزی می شود و امکان اتصال نظام اقتصادی ملی به نظام اقتصادی جهانی را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که اتصال نظام اقتصادی ملی به اقتصاد جهانی تنها از طریق هماهنگی های بیرونی تطبیق پذیری و ایجاد یک جریان حیاتی پایدار سود و نتایج بلند مدت برای هم امکان‌پذیر است. لذا در راستای برنامه ریزی برای دستیابی به این اهداف قابلیت‌های ملی ایران آمادگی سیستم‌ها و زیرساخت‌ها برای پیوستن به جریان توسعه جهانی، قوانین و مقررات ملی و منطقه‌ای و نوع حضور در دنیای مجازی را در مرکز توجه و دقت نظر قرار خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها اعلام کرد: در افق ۱۴۱۰ یک شتاب دهنده مهم منطقه ای خواهد بود که با خلق ارزش موجب ایجاد یک جریان حقیقی به صورت افقی و عمومی در شبکه کسب و کار کشور می شود.

رازدار در پایان خاطرنشان ساخت: دستیابی به این مهم تنها از مسیر شکل دهی و تنظیم روابط با ذینفعان در درون و بیرون از خانواده صنعت نمایشگاهی ممکن است و به رسمیت شناختن همه ذینفعان و بهره‌گیری از ظرفیت آنها یگانه راه تحقق اهداف بلندمدت صنعت نمایشگاهی است.