نمایشگاه ها

ویدیو/ برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان (IBEX2022)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان (IBEX2022) از تاریخ 21 تا 24 شهریور ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.