نمایشگاه ها

آغاز به کار هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی در تهران

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،‌ تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها، 84 شرکت داخلی و شرکت هایی از کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، آخرین دستاوردها و توانایی های خود را در گروه های ساخت، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، سرمایه گذاری طرح و برنامه ریزی، برنامه ریزی محیط داخلی بیمارستان مواد مصالح و تجهیزات ساختمان، نظام حمایتی پزشکی و واحدهای مهندسی ویژه، فضای سبز و حفاظت محیطی بیمارستان، بازسازی ذخیره انرژی بیمارستان، امکانات اورژانس ایمنی بیمارستان، محصولات و تکنولوژی های جدید، سیستم پشتیبانی و عملکرد بیمارستان، ساختمان هوشمند بیمارستانی و آی تی پزشکی، راه حل جدید بیمارستان دیجیتال و سلامت سیار و آزمودگی بیمارستان آینده جدید به نمایش می گذارند.

معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه ساخت تجهیزات و تاسیسات بیمارستان، ایجاد بسترهای مناسب به منظور ترغیب افراد یا واحدهای سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت ‌های موجود و ایجاد زمینه های اشتغالزایی و کارآفرینی در حوزه موضوعات نمایشگاه، ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت تولید، آشنایی دست‌اندرکاران با محصولات نوآوری ها و ظرفیت های موجود در سایر کشورها و تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی، ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور آشنایی بهتر با نیازهای بازار مصرف، تبادل فکر فناوری و محصول میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه و ایجاد ارتباط تجاری میان آنها و در نهایت شناسایی واحدهای برتر در زمینه تولید بازرگانی و خدمات مرتبط با موضوع نمایشگاه از جمله اهداف اصلی این رویداد عنوان شده است.

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی،‌ تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی تا روز 22 آذر ماه از ساعت 8 تا 15عصر در سالن های 35- 38 و 38َA میزبان بازدیدکنندگان و علاقه مندان است.