نمایشگاه ها

دکتر زمانی

دکتر حسن زمانی به عنوان کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دوبی-امارات متحده عربی تعیین گردید – اخبار نمایشگاه ها

در راستای برنامه ریزی ، سازماندهی و همکاری نهادها و دستگاه های زیربط کشور پیرامون مشارکت ایران در این رویداد جهانی ، حسن زمانی به عنوان کمیسر ژنرال ج.ا.ایران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها: طی معرفی نامه ای که از سوی علیرضا رزم حسینی وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت صادر گردید، حسن زمانی مشاور وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه ها به نمایندگی از ایران به عنوان کمیسر ژنرال جمهوری اسلامی ایران در اکسپو 2020 دوبی به ستاد اکسپو امارات معرفی شد.

طبق مصوبه هیأت محترم وزیران تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها ملزم به همکاری با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران می باشند که به عنوان مسئول سازماندهی ، اجرا و نیز برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو 2020 دوبی- امارات متحده عربی تعیین گردیده است.