نمایشگاه ها

برگزاری نشست مشترک در سازمان سرمایه گذاری برای استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود در اکسپو 2020 – اخبار نمایشگاه ها

دکتر موسوی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری، دکتر میرزائی معاون سازمان، دکتر کوده ئی مدیرکل سرمایه گذاری، دکتر زمانی مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و مدیران شرکت نمایشگاه ها در خصوص برگزاری اکسپو 2020 دوبی  نشست مشترکی برگزار کردند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، با توجه به تعویق برگزاری رویداد بین المللی اکسپو 2020 دوبی برای سال آینده میلادی و اهمیت بهره گیری حداکثری از شرایط و فضای موجود در راستای جلب سرمایه گذاری های بین المللی بالقوه در این رویداد و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری کشور و به منظور همکاری و همفکری در راستای استفاده مطلوب از این رویداد و ظرفیتهای موجود؛ جلسه ای در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با حضور آقایان دکتر موسوی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری، دکتر میرزائی معاون سازمان، دکتر کوده ئی مدیرکل سرمایه گذاری، دکتر زمانی مشاور ویر و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و مدیران این شرکت صبح چهارشنبه سوم دیماه برگزار شد.