نمایشگاه ها

گزارش تصویری/ شیرآلات تپس

دومین روز برگزاری نمایشگاه ساختمان و آسانسور – غرفه شیرآلات تپس سالن 38 – نشریه اقتصاد و نمایشگاه