نمایشگاه ها

نمایشگاه صنعت ساختمان

بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان در اصفهان برگزار می شود – اخبار نمایشگاه ها 

 همزمان با بهره برداری از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان، بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان برگزار می شود 

به گزارش اخبار نمایشگاه ها ، بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان با رعایت پروتکل های بهداشتی از تاریخ 14 الی 17 آبان ماه 1399 در ساعات 10 تا 18 در اصفهان کمربندی شرق، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی اصفهان برگزار می شود.