نمایشگاه ها

گزارش تصویری از گشایش شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی، تجهیزات و سیستم های آبیاری گلستان – اخبار نمایشگاه ها

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی، تجهیزات و سیستم های آبیاری گلستان AGRIGOL2020  تا 11 مهرماه 99  از ساعت 15 الی 21  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان برگزار می شود

AGRIGOL2020-3 AGRIGOL2020-2 AGRIGOL2020-4 AGRIGOL2020-5 AGRIGOL2020-6 AGRIGOL2020-1 AGRIGOL2020/7 AGRIGOL2020/8 AGRIGOL2020-9