نمایشگاه ها

انتصاب مدیرکل مالی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی

با حکم دکتر بهمن‌ حسین‌زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، حمیدرضا بلندی به سمت مدیرکل مالی شرکت منصوب شد و آغاز به کار کرد.

حمیدرضا بلندی اهل سنندج است و خدمت در استانداری البرز و مشاور معاون وزیر کشور در کارنامه حرفه‌ای وی دیده می‌شود.

پیش از این عباس ترکاشوند این مسئولیت را به عهده داشت.