نمایشگاه ها

حضور شرکت نفت ایرانول در یازدهمین نمایشگاه صنعت سیمان و صنایع وابسته

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، این نمایشگاه از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و با مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط به مدت چهار روز از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه برگزار شد.

همچنین این نمایشگاه با حضور و مشارکت هلدینگ های سیمان و شرکت های تولید کننده سیمان، صنایع بتنی و وابسته به صنعت سیمان و صنایع ارائه دهنده خدمات و تامین کننده صنعت سیمان برگزار شد.

از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه امسال برگزاری کارگاه های متعدد علمی -کاربردی بود.

گفتنی است؛ شرکت نفت ایرانول در راستای سهم بیشتر بازار و ایجاد رقابت، با حضور کارشناسان واحد صنایع و روابط عمومی در این نمایشگاه حضور داشتند.