نمایشگاه ها

یوفی چشم‌انداز صنعت نمایشگاهی را منتشر کرد

به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها ، این اطلاعات و نتایج به روز در مورد توسعه و چشم‌انداز صنعت نمایشگاه در سراسر جهان و همچنین در ۲۰ کشور خاص را نشان می‌دهد. بیست و سومین نظرسنجی که در ژوئیه سال ۲۰۱۹ توسط Global Barometer survey به پایان رسید، توسط ۳۲۲ شرکت از ۵۷ کشور پاسخ داده شد.

نتایج بیست و سومین بارومتر جهانی صنعت نمایشگاه توسط انجمن جهانی نمایشگاه (UFI) منتشر شد. این اطلاعات و نتایج به روز در مورد توسعه و چشم‌انداز صنعت نمایشگاه در سراسر جهان و همچنین در ۲۰ کشور خاص را نشان می‌دهد.

بیست و سومین نظرسنجی که در ژوئیه سال ۲۰۱۹ توسط Global Barometer survey به پایان رسید، توسط ۳۲۲ شرکت از ۵۷ کشور پاسخ داده شد. نتایج این نظرسنجی به تفضیل برای ۲۰ منطقه جغرافیایی، شامل ۱۶ کشور اصلی و بازارهای منطقه‌ای مشخص شده است.

نتایج این پژوهش در مجموع چشم‌انداز مالی مثبتی را نشان می‌دهد. با این وجود عناصر کند کننده‌ای در سطح رشد اقتصاد جهانی وجود دارند که در زمینه گردش مالی و سود در نیمه اول سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نشان دهنده کاهش هستند.

به بیان دقیق تر، در حالی که بیشتر شرکت‌ها در همه مناطق – به جز خاورمیانه/ افریقا – انتظار دارند که گردش مالی ناخالص دو نیمه سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ افزایش یابد، به نظر می‌رسد نیمه اول سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال‌های اخیر از این نظر ضعیف تر بوده است.

با این وجود پیش‌بینی‌های نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ عملکردی قوی تر در این دوره‌ها را نشان می‌دهند.

در هشت کشور و منطقه‌ای که در این زمان‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و افزایش گردش مالی داشتند عبارتند از: استرالیا، برزیل، ایتالیا، ژاپن، افریقای جنوبی، تایلند، انگلیس و ایالات متحده. در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰، این وضعیت در مورد هند، اندونزی، آلمان، ماکائو و روسیه نیز صدق می‌کند.

از نظر سود عملیاتی، ۸۰ درصد شرکت‌ها سطح خوبی از عملکرد در سال ۲۰۱۸ حفظ کرده‌اند و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آنها اعلام کردند نسبت به ۲۰۱۷، ۱۰ درصد افزایش داشته‌اند.

بیشترین شرکت هایی که این افزایش را اعلام کرده‌اند در برزیل، آلمان، ایتالیا، مکزیک، انگلیس و ایالات متحده قرار دارند. در ۲۰۱۹ تنها اروپاست که بیش از ۱۰ درصد افزایش سود عملیاتی داشته است. در سایر مناطق تعداد شرکت هایی که این افزایش از سال ۲۰۱۸ به ۲۰۱۹ را گزارش می‌کنند کاهش می‌یابد.

کشورهایی که در سال ۲۰۱۸ این افزایش را اعلام کرده‌اند عبارت است از: روسیه (۷۱٪)، انگلیس (۵۵٪)، هند (۵۳٪) و ایالات متحده (۴۵٪). درباره مهم‌ترین مسائل مربوط به مشاغل در سال آینده شرکت‌ها می‌گویند درباره ۴ مسئله نگران هستند:

– “وضعیت اقتصادی در بازار مبداء” (۲۴٪ در بررسی کنونی، ۱٪ کاهش نسبت به ۶ ماه قبل)،

– “رقابت در داخل صنعت” (۱۹٪، بدون تغییر)،

– “تحولات جهانی اقتصادی” (۱۹٪، ۱٪ کاهش)،

– “چالش‌های داخلی” (۱۶٪، ۱٪ افزایش).

در نهایت، نتایج تحقیق Global Barometer survey نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌ها به فرآیند تسریع دیجیتالی شدن در صنعت نمایشگاه واکنش نشان می‌دهند.

“شاخص پیاده‌سازی دیجیتال سازی” به سمت “دیجیتالی شدن کامل” در سطح جهان ۲۷ است. چین، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، مکزیک، بریتانیا و ایالات متحده به که درحال‌حاضر در فرآیند تحول دیجیتال پیشرفته تر از سایر کشور‌ها هستند به عنوان بازارهای نمایشگاه معرفی شده‌اند.

تحقیق بعدی در ژوئن سال ۲۰۲۰ به عمل خواهد آمد.

Global Barometer survey از سال ۲۰۰۸ روند کاهش و افزایش صنعت نمایشگاه را اندازه گیری کرده است.