نمایشگاه ها

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران صندوق های وزارت صمت و نمایشگاه

جلسه هم اندیشی مدیران صندوق های وزارت صمت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، نشست هم اندیشی مدیران عامل صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز یکشنبه 4 اسفند 98 توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران برگزار شد.

 در این نشست مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و روسای صندوق های فوق موضوع برپایی نمایشگاه های ویژه صندوق های توسعه و سرمایه گذاری وزارت صنعت،معدن و تجارت در استان های کشور و تدابیر لازم در خصوص آن را مورد بررسی قرار دادند.

 طبق نظر حاضرین، مقرر شد شورای سیاستگذاری متشکل از صندوق ها و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و واحدهای زیربط وزارت صمت و سازمان صمت استان در خصوص برگزاری این نمایشگاه ها همزمان با سفر مقامات عالیرتبه به استان ها اقدام کنند.