نمایشگاه ها

امضای تفاهم نامه تشکیل شورای عالی تشکل های صنعت نمایشگاهی

امضای تفاهم نامه تشکیل شورای عالی تشکل های صنعت نمایشگاهی و‌خدمات وابسته
گزارش تکمیلی نشست امروز نمایندگان تشکل های صنعت نمایشگاهی متعاقبا منتشر می شود…