نمایشگاه ها

غرفه پلی رزین در نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین 1401

حضور پلی رزین در بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، کامپوزیت و آبکاری تهران