نمایشگاه ها

تقویم نمایشگاه اصفهان

دسته بندی نمایشگاه ها
دسته بندی نمایشگاه ها
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری و هتلداری
december-month

until

September 26, 2023
محل برگزاری : اصفهان
اولین نمایشگاه نوآوری و فن آوری استان (اینوتک اصفهان)
december-month

until

October 3, 2023
محل برگزاری : اصفهان
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
december-month

until

October 10, 2023
محل برگزاری : اصفهان
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی
december-month

until

October 30, 2023
محل برگزاری : اصفهان
هفدهمین نمایشگاه صنعت خودرو
december-month

until

November 7, 2023
محل برگزاری : اصفهان
بیست ودومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی (صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت)
december-month

until

November 14, 2023
محل برگزاری : اصفهان
دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب
december-month

until

November 14, 2023
محل برگزاری : اصفهان
هجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن، ماشین آلات و صنایع وابسته
december-month

until

November 22, 2023
محل برگزاری : اصفهان
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
december-month

until

December 4, 2023
محل برگزاری : اصفهان
بیستمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی
december-month

until

December 25, 2023
محل برگزاری : اصفهان